Filter
Tabel meldingenopenbareruimte overslaan
Datum Melding
27-11-21 Melding over Wegen - Wegmarkering / Palen
Eems 55 Veendam
27-11-21 Melding over Wegen - Wegmarkering / Palen
Sorghvlietlaan 11 Veendam
26-11-21 Melding over Riolering - Riool of huisaansluiting verstopt
Eems 9 Veendam
26-11-21 Melding over Riolering - Riool of huisaansluiting verstopt
Tjariet 25 Veendam
26-11-21 Melding over Riolering - Riool of huisaansluiting verstopt
Tjariet 27 Veendam
26-11-21 Melding over Groen - Bomen
Pottenbakkersstraat 19 Veendam
26-11-21 Melding over Afval - Inzamelen papier
60e laan 5 Wildervank
26-11-21 Melding over Afval - Inzamelen GFT afval
Veldhoek 13 Veendam
26-11-21 Melding over Afval - Afvalcontainers
Wiemers 7 Veendam
25-11-21 Melding over Wegen - Klinker of tegelverharding
Tijdensstraat 18 Veendam
25-11-21 Melding over Afval - Inzamelen restafval
Zwarthalszwaan 11 Wildervank
25-11-21 Melding over Watergangen en vijvers - Onderhoud waterpartijen of sloten
Zuidwending 4 Veendam
24-11-21 Melding over Afval - Afvalcontainers
Beneden Oosterdiep 287 Veendam
24-11-21 Melding over Afval - Afvalcontainers
Landbouwstraat 222 Wildervank
24-11-21 Melding over Groen - Bomen
Frans Spiekmanstraat 37 Veendam
23-11-21 Melding over Wegen - Klinker of tegelverharding
Zerkhouwersstraat 11 Veendam
22-11-21 Melding over Afval - Afvalpas
5e laan 2 Wildervank
19-11-21 Melding over Groen - Bomen
Raadhuiskade 7 Wildervank
09-11-21 Melding over Wegen - Klinker of tegelverharding
Mr. J.R. Moddermanstraat 5 Veendam
04-11-21 Melding over Riolering - Kolk verstopt/putdeksel ontbreekt
Jacob Bruggemalaan 1 Veendam
01-11-21 Melding over Wegen - Klinker of tegelverharding
Stoppelmanstraat 47 Wildervank